Badklart? Självklart!

Villkor för Badklart®

Genom koncept Badklart® åtar sig Calmarsunds Pool&Spa att lyfta spabadet till angiven plats. Är sträckan till platsen där badet ska stå väldigt lång och över byggnader bedömer Calmarsunds Pool&Spa i varje enskilt fall möjligheten att lyfta spabadet på plats, samt vad pristillägget blir. Det åligger kund att informera om förutsättningar för lyft senast 2 veckor innan leverans. kranbilen som lyfter spabadet har en vikt på ca 19 ton och är lämpad för fast mark och vägar. Ej cykelbanor, åkrar eller gångstigar.

I Badklart® konceptet ingår även att Calmarsunds Pool& Spa installerar och driftsätter spabadet. Förutsättningarna för detta är att det finns en godkänd matarkabel för 3 fasanslutning framdragen där spabadet ska stå. Detta oavsett om spabadet kräver trefas eller inte. Kabeln ska dessutom ha ett “överskott” på 3 meter för enkel och flexibel installation. I elcentralen ska det finnas en jordfelsbrytare för personskydd inkopplad. Allpolig manöverströmbrytare vid elcentral är inget krav men rekommenderat för eventuell servicearbeten. Detta jobbet skall utföras av en elektriker. Calmarsunds Pool&Spa tar ansvar för inkoppling av spabadet men inte för arbeten som utförts av tredjepart i kunds elcentral eller val av matarkabel.

Installationen innefattar alltså inte någon form av markjobb, dragning av ledningar eller jobb i elskåp. För i det fall kund ber om detta faktureras detta arbetet separat enligt överenskommelse. Installation av beställda tillbehör görs i mån av tid. Återbesök för att installera ev försenade tillbehör ingår ej utan faktureras separat enligt överenskommelse.

Badklart® paketet kan man lägga till oavsett modell på spabad man köper. Priset på tjänsten är individuellt beroende på vart man bor. Kontakta oss för offert på spabad och badklart inbakat i priset.

Badklart? Självklart!


Från idé till badklart spabad.

  • 1 Noggranna efterforskningar
  • 2 Ni konsulterar
  • 3 Ni bestämmer er
  • 4 Vi levererar & monterar
  • 5 Badklart? Självklart!