BADKLART®? SJÄLVKLART!

 

Villkor för Badklart®

Genom koncept Badklart®  åtar sig Calmarsunds Pool&Spa  att lyfta spabadet till angiven plats. Är sträckan till platsen där badet ska stå väldigt lång och över byggnader bedömer Calmarsunds Pool&Spa i varje enskilt fall möjligheten att lyfta spabadet på plats, samt vad pristillägget blir. Det åligger kund att informera om förutsättningar för lyft senast 2 veckor innan leverans. kranbilen som lyfter spabadet har en vikt på ca 19 ton och är lämpad för fast mark och vägar.  Ej cykelbanor, åkrar eller gångstigar.

I Badklart® konceptet ingår även att Calmarsunds Pool& Spa installerar och driftsätter spabadet. Förutsättningarna för detta är att det finns en godkänd matarkabel för 3 fasanslutning framdragen där spabadet ska stå. Detta oavsett om spabadet kräver trefas eller inte. Kabeln ska dessutom ha ett “överskott” på 3 meter för enkel och flexibel installation. I elcentralen ska det finnas en jordfelsbrytare för personskydd inkopplad. Allpolig manöverströmbrytare vid elcentral är inget krav men rekommenderat för eventuell servicearbeten.  Detta jobbet skall utföras av en elektriker. Calmarsunds Pool&Spa tar ansvar för inkoppling av spabadet men inte för arbeten som utförts av tredjepart i kunds elcentral eller val av matarkabel.

 

Installationen innefattar alltså inte någon form av markjobb, dragning av ledningar eller jobb i elskåp. För i det fall kund ber om detta faktureras detta arbetet separat enligt överenskommelse. Installation av beställda tillbehör görs i mån av tid.  Återbesök för att installera ev försenade tillbehör ingår ej utan faktureras separat enligt överenskommelse

 

Badklart® paketet kan man lägga till oavsett modell på spabad man köper. Priset på tjänsten är individuellt beroende på vart man bor. Kontakta oss för offert på spabad och badklart inbakat i priset

 

Butik i Kalmar

Öppettider:
Tis-Fred 11.00-17.00
Lördag 10.00-14-00

Adress:
Trångsundsvägen 2 392 39 Kalmar

Telefon:
0480-41 12 01

E-post:
info@calmarsundspool.se